Dobrá angličtina a skúsenosti s programovacím jazykom JavaScript otvárajú novú príležitosť - ARIS Technical Specialist

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo práve táto pozícia ?
• jedinečná šanca rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti na najväčšom ERP projekte v Európe
• stanete sa súčasťou medzinárodného tímu, ktorý Vás zasvätí do systému ARIS
• nové technické výzvy- zdokonalenie sa v JavaScript, či nový systém ARIS

V rámci ARISu sú rôzne reporty, ktoré kontrolujú správnosť procesov, preto bude Vašou úlohou:
• v prvom rade správa a kontrola existujúcich JavaScript reportov
• ak pôjde o nový proces je potrebná vytvoriť aj nový report- programovanie a implemntácia
• komunikácia so zamestnancami ohľadom vytvárania nových reportov- čo funguje a čo nie
• spolupráca s implementačnými tímami, konzultantmi či kolegami zo zahraničia, nakoľko sa jedná o medzinárodný projekt
• možnosť zapojiť sa aj do ďalších inovačných a implementačných projektov

Požiadavky na zamestnanca

Na tejto pozícii je potrebné :
• vedieť sa porozprávať v angličtine nie len o svojom free time
• mať za sebou skúsenosti s vývojom v JavaScript (ideálne 1 rok a viac)
• byť proaktívny a vedieť (ideálnej aj nebáť sa) vziať veci do hlavných rúk

Znalosti

Znalosti:
• JavaScript - pokročilý
Požadované vzdelanie:
• stredoškolské s maturitou
• nadstavbové/ vyššie odborné vzdelanie
• vysokoškolské I. stupňa
• vysokoškolské II. stupňa
• vysokoškolské III. stupňa
Zameranie štúdia:
• ekonomické, business, IT
Cudzie jazyky:
• anglický jazyk- aktívne
• nemecký jazyk- výhodou, nie podmienkoi
Osobnostné predpoklady:
• chuť nadobúdať nové znalosti o technický a business postupoch (softvér ARIS)
• zdokonaľovať so vo vývoji - JavaScript
• výborné komunikačné a prezentačné zručnosti

O spoločnosti

Participácia na tomto projekte Vám prinesie možnosť spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou na roulloute pre pobočky vo viacerých krajinách Európy.

Zároveň získate množstvo zaujímavých benefitov ako :
• podpora Vašich odborných zručnosti – kvalitný vzdelávací program
• voliteľné benefity z ponuky Cafeteria systém, či plne hradené stravné lístky
• sick days
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (letný/zimný teambulding, športové akcie)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení\", ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.