Junior Specialist Retail Support Inventory

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• získate cenné skúsenosti z oblasti maloobchodu
• prepojením s ostatnými oddeleniami môžete načerpať poznatky a ďalej kariérne rásť
• môžete využívať svoje jazykové zručnosti v maďarskom a anglickom jazyku
• pôsobením v medzinárodnej firme si zabezpečíte skvelý štart vo vašej kariére

Na tejto pozícii budete:
• zodpovedať za administratívu pre podporu riadenia maloobchodu
• kontrolovať straty a manká produktov
• sprostredkovať informácie partnerom, oblastným manažérom a iným zainteresovaným stranám
• komunikovať s ostatnými maloobchodnými oddeleniami

Požiadavky na zamestnanca

• výborné komunikačné zručnosti
• požadovaná úroveň maďarského a anglického jazyka
• schopnosť pracovať v tíme
• zodpovednosť

Znalosti

Znalosti:
Požadované vzdelanie:VŠ I. stupňa/VŠ II. stupňa,VŠ III. stupňa
Zameranie štúdia:business related
Cudzie jazyky: Maďarský jazyk: C1, Anglický jazyk: B2
Prax: min. 2 roky

O spoločnosti

Benefity:
• bonusom pre Vás budú aj zamestnanecké benefity v podobe príspevku na 3. pilier dôchodkového sporenia ako aj nadštandardná zdravotná starostlivosť
• určite oceníte aj možnosť rotácie v rámci skupiny a atraktívne kariérne posuny
• výhodou Vám bude aj flexibilný pracovný čas a príjemné pracovné prostredie v dobrom kolektíve
• zázemie stabilnej spoločnosti Vám zabezpečí istotu a skvelý štart do kariéry

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.