SCRUM MASTER môžete byť aj VY ! Máte skúsenosti s agilným vývojom softvéru a dobrú angličtinu ? Tak smelo do toho pošlite nám Vaše CV

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vás na tejto pozícií čaká?
• predovšetkým vedenie scrum tímov ( 3 tímy a v každom 5-7 ľudí)
• dobrá organizácia developerov, aby efektívne využívali techniky agile/scrum
• zhodnotiť ako využívajú scrum techniku jednotlivé tímy a dotiahnuť ju na vyššiu úroveň
• cestovanie- len kým sa presunie práca z Holandska na Slovensko ( približne 1x do mesiaca)
• určite motivovať, podporovať a následne aj školiť scrum tím

Myslíte, že je to pre Vás dostatočná výzva ? Ponuku Vám radi priblížime

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva ?
• ideálne, aby ste boli priamo SCRUM Master (2-3 roky)
• skúsenosť s agilným vývojom software ( výhoda )
• ovládanie rôznych modelov a techník Agile/Scrum (burndown techniky, retrospektívne formáty a pod.)
• aktívna angličtina- medzinárodná spolupráca so sebou prináša multikultúrne prostredie

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I./II. stupeň
Zameranie štúdia:
informačné technológie
Cudzie jazyky:
AJ - aktívne
Prax:
min. 3 roky

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa pohybuje v oblasti informačných technológií a venuje sa najmä vývoju softvéru na mieru. Primárnu úlohu zohrávajú webové aplikácie. Venujú sa tvorbe redakčných systémov, web developmentu, credit scoring systémov, CRM a iných. Pracuje sa v tíme, ich veľkosť závisí od projektu a jeho náročnosti. Projekty: prevažne vo finančnej oblasti v bankovom a poisťovacom sektore, charitatívne organizácie a retail.

Čo Vám táto spolupráca ponúka?
• možnosť výberu pracovného pomeru ( TPP/ živnosť)
• nové technológie- spoločnosť je otvorená nápadom na využitie inovácií
• technické školenia, certifikáty, interné školenia, ďalšie vzdelávanie (účasť na odborných konferenciách podľa vlastného výberu)
• organizácia vlastných tréningov a Tech sessions
• občerstvenie v priestoroch firmy – káva, čaj, nealko, ovocie, sladkosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení\", ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.