Procesný špecialista so zameraním na nákup

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• zúročíte svoje poznatky P2P procesu pri jeho zlepšovaní
• získate možnosť pracovať v medzinárodnom kolektíve a participovať na zahraničných projektoch
• aktívne uplatnite svoje analytické schopnosti

Náplňou Vašej práce bude:
•analyzovať existujúce procesy v prostredí nákupu
•uskutočňovať procesné vylepšenia - optimalizovať existujúce procesy a hľadať priestor na ich automatizáciu
•komunikovať s oddelením IT, nákupnými a účtovnými tímami pri zavádzaní nových procesov do praxe
•vytvárať školiace materiály
•pripravovať procesné mapy a projektovú dokumentáciu
•pravidelne reportovať svoju prácu nadriadenému

Požiadavky na zamestnanca

•schopnosť analyzovať spletitý systém procesov v oblasti nákupu (znalosť P2P procesu)
•skúsenosti s prácou v SAP (najmä SD/FI moduly)
•ochotu cestovať a zúčastňovať sa projektov

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
ekonomické

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - aktívne

Prax:
3 roky v oblasti nákupu

Osobnostné predpoklady:
analytické schopnosti
výborné komunikačné zručnosti
schopnosť rozhodovať a navrhovať riešenia

O spoločnosti

Čo tým získate:
•voliteľné benefity z ponuky Cafeteria systém
•príspevok do III. piliera dôchodkového sporenia
•podporu Vašich jazykových a odborných zručností formou kurzov
•príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce
•k tomu všetkému 10% z ročného platu ako ročný benefit

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.