Compliance Officer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• naberiete hodnotné skúsenosti v aktuálnej oblasti risk managementu, compliance ako aj v aktuálnej tématike GDPR
• môžete využívať a naďalej sa zdokonalovať v anglickom jazyku
• ak chcete ďalej napredovať, spoločnosť šikovných zamestnancov rada ocení kariérnym postupom

Na tejto pozícii budete:
• identifikovať možné riziká v rámci compliance a risk managementu
• mať na starosti aktuálnu tému GDPR
• pripravovať reporty pre miestny management ako aj materskú spoločnosť
• implementovať nové postupy zabezpečovania finančnej bezpečnosti
• aktívne pracovať na inováciách množstva ďalších procesov v kooperácii s managementom a auditormi

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
• znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni
• 2r praxe v oblasti práva
• záujem venovať sa risk managementu a compliance managementu
• vedomosť o fungovaní procesov operatívneho leasingu - výhodou

Znalosti

Znalosti:
záujem venovať sa risk managementu a compliance managementu
znalosť procesov operačného leasingu - výhodou

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské

Zameranie štúdia:
právo

Cudzie jazyky:
anglický - C1
nemecký - výhoda

Prax:
2 roky

Osobnostné predpoklady:
silné prezentačné a organizačné zručnosti

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.