Asistentka generálneho riaditeľa

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• zúročíte svoje organizačné schopnosti
• aktívne využijete nemecký jazyk v komunikácii s vedením

Na tejto pozícii budete:
• zodpovedať za komplexnú administratívnu podporu pre vedenie spoločnosti
• riadiť chod kancelárie( príprava obchodných stretnutí, organizovanie pracovných ciest a s tým súvisiaca administratíva)
• komunikovať s externými a internými obchodnými partnermi, dodávateľmi a kolegami
• participovať na príprave prezentácií
• pripravovať účtovné podklady pre účtovné oddelenie
• plniť ďalšie ad hoc zadania

Požiadavky na zamestnanca

Pre výkon tejto pozície je potrebné:
• min. 4 roky na obdobnej pozícii
• expertná úroveň nemeckého jazyka(C1/C2)
• MS Office - pokročilý
• výborné organizačné, prezentačné a komunikačné schopnosti
• dobrý time- management a multitasking

Znalosti

Znalosti:
• ekonomický background
• MS Office - pokročilý

Požadované vzdelanie:
• stredná škola s maturitou
• vysoká škola

Zameranie štúdia:
eonomické

Cudzie jazyky:
nemecký jazyk - C1/C2

Prax:
min. 4 roky

Osobnostné predpoklady:
Svedomitosť, spoľahlivosť zodpovednosť
Schopnosť práce v tíme ale aj samostatne

O spoločnosti

Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti sprostredkovania predaja a kúpy havarovaných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• vzdelávacie a rozvojové programy
• motivačné finančné ohodnotenie
• priestor pre kariérny rast
• a v neposlednom rade možnosť sebarealizácie v medzinárodnom prostredí

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.