Transfer Pricing Specialist

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Náplňou Vašej práce bude poskytovanie služieb v oblasti Transfer Pricing pre klientov spoločnosti a s tým súvisí aj:

•spracovanie potrebnej dokumentácie k Transfer Pricing
•prezentovanie transferových cien a produktov pre klientov
•spolupráca s oddelením auditu a daňovým oddelením
•spracovanie publikácii, školení a materiálov pre kolegov a klientov

Požiadavky na zamestnanca

•prax v oblasti daní min. 2 roky
•prehľad v daňovej a účtovnej legislatíve
•skúsenosť s transferovým oceňovaním výhodou
•anglický jazyk na pokročilej úrovni

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
ekonomické

Vodičský preukaz:
sk. B

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - pokročilá úroveň

Osobnostné predpoklady:
analytické myslenie, ochota učiť sa niečo nové, komunikačné zručnosti, chuť kariérne rásť

O spoločnosti

Medzinárodná spoločnosť, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti daní, auditu a práva.

Svojim zamestnancom ponúka:
•zázemie v stabilnej poradenskej spoločnosti
•podporu jazykových a odborných zručnosti
•priestor na sebarealizáciu a kariérny rast

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.