Asset Valuation and Pricing Analyst

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám pozícia prinesie?
• budete súčasťou medzinárodne úspešného brandu, ktorého fungovanie ovplyvníte aj Vy
• získate možnosť pracovať na rôznych krajinách, čím rozšíte svoje profesné know-how
• spoločnosť Vám ponúka možnosť ovplyvniť fungovanie tímu a celého oddelenia, či už o procesné alebo technické vylepšenia

Pri tejto pozícii je veľmi dôležitá húževnatosť a odhodlanie, ktoré Vám pomôže v lepšom uchopení pozície Asset Valuation and Pricing Analyst.
Čo Vás vlastne čaká? V prvom rade sú to hlavne ANALÝZY a popri tom:
• aktívne podieľanie sa na definovaní cenovej politiky a riadení príjmov spoločnosti
• neustále zlepšovanie procesov ale aj toolov ( pracovať na zlepšovaní reportingových nástrojov či nástrojoch porovnávania)
• budete zodpovedať za analýzu trhu danej krajiny-pri tom je nevyhnutné brať do úvahy aktuálne trendy, dopyt ale aj samotnú ponuku
• denno-denne pracovať s excelom a číslami- budete zodpovedať veľké objemy dát a dlhodobé projekty náročne na data extraction
• prezentácie zistených výsledkov pred magementom, ktorý Vás challneguje rôznymi otázkami, na ktoré musíte poznať odpovede

Je toto pre Vás dostatočná výzva?

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícii potrebujete?
• najdôležitejší je samozrejme EXCEL- v ňom bude spočívať 90% Vašej práce
• 3- 5 rokov skúseností- bez dobrého backgroundu to proste nejde
• aktívnu znalosť anglického jazyka (B2+), ktorý bude súčasťou vašej každodennej agendy
• ochota cestovať, nakoľko zodpovedáte za viaceré krajiny, je potrebné ich občas navštíviť
• veľkou výhodou je znalosť VBA- rýchlejšie si upravíte, vylepšíte svoj EXCEL
Znalosti

Prax:
• 3-5 rokov skúseností z oblastí ako analýza, štatistika alebo risk management
Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské I. stupňa
• vysokoškolské II. stupňa
• vysokoškolské III. stupňa

Zameranie štúdia:
štatistika, matematika, ekonómia a iné

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - B2+/C1

PC znalosti:
Excel - pokročilý
VBA/SQL - pokročilý/výhodou

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.