Špecialista sekcie predaja

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Využite príležitosť, ktorá je práve tu a zúročte svoje zručnosti s biznis analýzami, štatistikami či s komunikáciou s inými oddeleniami. Prepojením Vašich skúseností a tejto pracovnej pozície získate novú možnosť ako kariérne rásť.
Tešíme sa na Váš životopis.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• ako súčasť obchodného oddelenia budete podávať odporúčania na zefektívnenie predaja formou analýz
• zúročíte Vaše skúsenosti s Excelom
• stanete sa súčasťou stabilnej spoločnosti, kde získate možnosť nadobudnúť nové skúsenosti

Čo bude Vašou úlohou?
• vytváranie štatistík, reportov a analýz pre obchodné oddelenie a vedenie spoločnosti
• kompletná biznis analýza spojená s korporátnym predajom produktov a služieb spoločnosti
• zapájať sa do tvorby obchodných plánov ale aj cieľov (KPI´s) spoločnosti
• správne odhadnúť nedostatky procesov, navrhovať zlepšenia či samotné procesy zefektívňovať
• následná kontrola vývoja a napredovania cieľov, ktoré boli stanovené pre korporátny predaj
• prinášať vlastné návrhy pre optimalizáciu reportov- navrhnúť nie len zlepšenia,ale aj nové postupy

Požiadavky na zamestnanca

Čo Vám na tejto pozície nesmie chýbať?
• biznis myslenie- vedieť prepájať súvislosti, dáta, informácie
• pokročilé zručnosti s Excelom- stretnete sa s funkciami a úkonmi ako Vlook up, makrá, kontingenčné tabuľky a i.
• organizačné schopnosti a dobrá komunikácia, aby Vám prácu uľahčila správna organizácia

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysoká škola

Zameranie štúdia:
ekonomické/všeobecné

Cudzie jazyky:
anglický jazyk-B1

Osobnostné predpoklady:
analytické myslenie, komunikačné zručnosti, dobrý time-management, pozitívny vzťah k číslám

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná slovenská spoločnosť ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• dni dovolenky navyše, kedy potrebuje čas pre seba
• samozrejme zázemie v stabilnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.