Špecialista prvého kontaktu s nemeckým jazykom

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Tvoje skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Teba táto pozícia vhodná:
• naberieš hodnotné skúsenosti v oblasti administratívy ako aj komunikácie
• budeš sa realizovať v medzinárodnom prostredí
• vieš pochopiť potreby zákazníkov

Na tejto pozícii budeš:
• aktívne využívať nemecký jazyk
• poskytovať vysoký stupeň kvalitného servisu a služieb zákazníkom
• aktívne pracovať s informáciami a údajmi v internom systéme
• sprostredkovávať informácie v rámci oddelení spoločnosti

Požiadavky na zamestnanca

Pre výkon tejto pozície je potrebné:
• znalosť nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni
• proaktívne riešiť požiadavky interných aj externých klientov
• dôsledne sprostredkovávať informácie zainteresovaným stranám

Znalosti

Požadované vzdelanie:
Stredoškolské s maturitou

Cudzie jazyky:
Nemecký jazyk - C1
Anglický jazyk - výhodou

Osobnostné predpoklady:
Chuť učiť sa a vzdelávať sa v oblasti automobilov
Odolný voči stresu
Zodpovedný a svedomitý

O spoločnosti

Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti sprostredkovania predaja a kúpy havarovaných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• vzdelávacie a rozvojové programy
• motivačné finančné ohodnotenie
• priestor pre kariérny rast
• a v neposlednom rade možnosť sebarealizácie v medzinárodnom prostredí

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.