Projektový inžinier

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
•hľadáte pôsobenie v stabilnej spoločnosti s priestorom na kariérny rozvoj
•využijete Vaše doterajšie poznatky a skúsenosti z oblasti projektového inžinierstva
•zaujíma Vás práca na malých či veľkých projektoch

Náplňou Vašej práce bude:
•pripravovať a realizovať investičné činnosti VVN, ktoré sú potrebné pre
rozvoj a obnovu distribučnej sústavy
•dohliadať na plnenie investičných činností
•riešiť vzniknuté situácie súvisiace s technickými, legislatívnymi, účtovnými,
prípadne procesnými časťami projektu
•zhodnocovať správnosť dokladov zabezpečovaných k majetkovo
právnemu vysporiadaniu pozemkov
•participovať na kontrolných dňoch realizovaných stavieb
•analyzovať a kontrolovať návrhy cenových ponúk a zmlúv o dielo
•zabezpečovať činnosti spojené s ukončením diela
•viesť agendu o stavbách, vynaložených nákladoch podľa jednotlivých
kategórii

Požiadavky na zamestnanca

•orientácia v katastrálnom zákone, stavebnom zákone, zákone o energetike
•znalosť porozumenia technickej dokumentácii
•min.1 rok skúseností v danej oblasti
•vodičský preukaz, sk. B

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa elektrotechnického alebo stavebného charakteru

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - mierne pokročilá úroveň

Vodičský preukaz:
sk. B

Prax:
min. 1 rok v danej oblasti

O spoločnosti

Stabilná energetická medzinárodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku. Jej hlavnou úlohou je predaj a distribúcia elektrickej energie koncovým zákazníkom - domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva.

Niektoré z benefitov, ktoré spoločnosť poskytuje:
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• 5 dni dovolenky navyše
• zázemie v stabilnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.