Mal/a si možnosť pracovať v marketingu a rád/a by si využil/a svoje skúsenosti naplno ? Staň sa Marketingovým špecialistom a pošli nám svoje CV !

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Si pripravený na plejádu rôznorodých úloh, pri ktorých využiješ predovšetkým svoju kreativitu a marketingového ducha? V mnohom budeš mať voľnú ruku !

• budeš zodpovedať za prezentáciu spoločnosti navonok
• pripravovať rôzne reklamné kampane, schvaľovať logá a vizuály
• čaká na teba aj aktívna komunikácia s klientmi či partnermi spoločnosti
• získaš možnosť pripravovať teambuildingové akcie pre kolegov - zabezpečíš ubytko, jedlo a vymyslíš kreatívny zábavný program
• tvojou úlohou bude taktiež pripravovať zmluvy či podklady k faktúram

Práve ty môžeš ovplyvniť ako bude ďalej prezentovaný známy slovenský brand.

Požiadavky na zamestnanca

• skúsenosť s marketingom ako takým, prípadne organizovanie nejakých akcií (média sú výhodou)
• v prípade, že budeš musieť skontrolovať nejaký tvoj organizovaný event, budeš potrebovať vodičák

O spoločnosti

Čo tým získaš?

• lístky alebo vstupy na rôzne eventy/koncerty/akcie - možnosť spoznať kopu nových ľudí
• ak si športovo založený, máš možnosť chodiť makať do fitness centra GOLEM ;)
• super pracovnú atmosféra v mladom kolektíve

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení\", ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.