Manažér pobočky

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• zúročíte a zdokonalíte svoje organizačné zručnosti
• rozšírite si skúsenosti v oblasti people managementu
• svojimi kreatívnymi nápadmi môžete zefektívniť fungovanie prevádzky
• budete pôsobiť v príjemnom prostredí stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Čo bude Vašou úlohou ?
• strategicky riadiť pobočku zákazníckeho centra
• viesť a motivovať zamestnancov k zlepšovaniu výsledkov
• zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom
• zodpovedať za výsledky a fungovanie prevádzky
• navrhovať zmeny za účelom dosahovania najlepších výsledkov

Požiadavky na zamestnanca

Na tejto pozícii Vám nesmie chýbať:
• min.3 ročné skúsenosti s vedením pobočky
• aktívna znalosť MS Office
• odolnosť voči stresu a výborné motivačné zručnosti

Znalosti

Prax:
min. 3 roky skúseností

Osobnostné predpoklady:
mať schopnosť motivovať
odolný voči stresu
výborné komunikačné zručnosti

O spoločnosti

Naším klientom je stabilná energetická medzinárodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku. Jej hlavnou úlohou je predaj a distribúcia elektrickej energie koncovým zákazníkom - domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• dni dovolenky navyše, kedy potrebuje čas pre seba
• samozrejme zázemie v stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.