Hľadáte výzvu? Vytvorte marketing obchodnej spoločnosti ako Marketingový manažér!

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo práve táto pozícia?
• máte možnosť vybudovať marketing ako taký spolu s nastavením marketingovej stratégie
• dostanete príležitosť vytvoriť brand jednotlivým produktom
• získate kontrolu nad plnením projektov
• využijete organizačné zručnosti pri riadení fotoshootingu/videií k produktom
• budete dohliadať na celkové online marketingové aktivity - marketingové materiály, newslettre, sociálne sietef

Tak neváhajte a zapojte sa do vytvorenia online marketingu zabehnutej obchodnej spoločnosti!

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícií potrebujete?
• prax na obdobnej pozícií aspoň 5 rokov
• skúsenosť s vytváraním, nastavovaním marketingovej stratégie a budovaním brandu za produkty (produktový marketing)
• aktívny anglický alebo nemecký jazyk (C1)

Znalosti

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské I. stupeň

Zameranie štúdia:
• marketing - výhodou

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - aktívne alebo
• nemecký jazyk - aktívne

Prax:
• aspoň 5 rokov na obdobnej pozícií

Osobnostné predpoklady:
• silná schopnosť presadiť sa a nájsť riešenia
• samostatnosť a iniciatíva
• chuť prinášať nové nápady

O spoločnosti

Naším klientom je spoločnosť, ktorá sa venuje obchodnej činnosti.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• možnosť podieľať sa na vybudovaní niečo nového
• bonusy v závislosti od výsledkov spoločnosti
• príjemné pracovné prostredie

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.