Prineste svoju kreativitu aj do rýchlo napredujúceho biznisu! Máte príležitosť ako online marketingový špecialista

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo táto pozícia?
• máte možnosť využiť svoju kreativitu, nápaditosť
• naskytá sa Vám možnosť pracovať v rámci rýchlo napredujúceho biznisu, ktorý už teraz má silné meno

Na tejto pozícii na Vás čakajú rôznorodé úlohy:
• vytváranie a postovananie obsahu na webovú stránku bude vo Vašej réžii
• tvorenie popisov k jednotlivým produktom, kde využijete Vaše svieže nápady
• pripravovanie newsletterov, ktoré vedia osloviť a zaujať
• sledovanie konkurencie na trhu, čo Vám pomôže k neustálemu napredovaniu či inšpirácii
• monitorovanie a vyhodnocovanie marketingových kampaní

Požiadavky na zamestnanca

Vhodným kandidátom na pozíciu je človek, ktorý:
• je nápaditý, samostatný (výhodou je skúsenosť s e-commerce / digitálnym marketingom)
• má skúsenosti s programom Adobe Photoshop (kde bude vedieť upraviť predtým ako sa vloží na webovú stránku)
• ovláda anglický alebo nemecký jazyk na veľmi pokročilej úrovni (B2+ / C1)

Znalosti

Cudzie jazyky:
anglický jazyk na úrovni C1
alebo
nemecký jazyk na úrovni C1

Požadované znalosti:
skúsenosti s programom Adobe Photoshop

O spoločnosti

Našim klientom je spoločnosť, ktorá sa venuje predaju a obchodnej činnosti. V rámci tejto spolupráce získate:
• možnosť podieľať sa na vybudovaní niečo nového
• bonusy v závislosti od výsledkov spoločnosti
• príjemné pracovné prostredie

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení\", ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.