Produktový manažér pre finančné služby/produkty

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• využijete Vaše skúsenosti nadobudnuté ako Produktový manažér
• dostanete príležitosť posúvať spoločnosť ďalej
• rozšírite si obzory a budete mať možnosť uplatniť sa na trhu

Čo bude Vašou úlohou?
• zavádzanie nových produktov (E2E implementácia) ako aj starostlivosť a zlepšovanie už existujúcich produktov
• analýza trhu (či už zahraničného alebo slovenského), na základe čoho navrhnete nové nápady na produkty
• aktívna komunikácia s oddeleniami spoločnosti (IT, Sales, Marketing ako aj s obchodným riaditeľom a právnikmi)
• zapájať sa pri inováciach a zlepšeniach jednotlivých procesov pri zavádzaní produktu

Požiadavky na zamestnanca

Vhodným kandidátom na túto pozíciu je človek, ktorý:
• má skúsenosti ako Produktový manažér
• je snaživý, aktívny a má logické a procesné myslenie
• má silné komunikačné zručnosti a slovo \"nie\" ho nezastaví
• ovláda angličtinu na mierne pokročilej úrovni (B1)

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské

Cudzie jazyky:
anglický jazyk na úrovni B1

Prax:
2 roky ako produktový manažér

O spoločnosti

Naším klientom je stabilná slovenská spoločnosť ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Podrobnejšie informácie o spoločnosti ako aj náplni práce sa dozviete telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• 20% ročný výkonnostný bonus
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• dni dovolenky navyše, kedy potrebuje čas pre seba
• samozrejme zázemie v stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.