Test Lead

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo práve táto pozícia?
• zažijete spoluprácu v rámci globálneho projektu, budete sa stretávať s ľuďmi z Vášho oboru na medzinárodnej úrovni
• budete pracovať v spoločnosti, ktorá je silným svetovým brandom
• aj v rámci projektu budete mať dlhodobú a stabilnú prácu

Čo Vás čaká?
• budete zodpovedať za celú fázu testovania v pridelenej krajine
• projektovo riadiť SAP konzultantov (počet záleží od veľkosti krajiny)
• v rámci prípravnej fázy budete aktívne komunikovať s inými oddeleniami - získate prehľad o celkovom fungovaní projektu
• spolu s lokálnym test leadom vytvoriť testovací plán a následne dohliadať či sa spĺňa
• v spolupráci so SAP expertmi riešiť problémy, ktoré sa v procese testovania vyskytnú

Požiadavky na zamestnanca

Vhodným kandidátom na túto pozíciu je človek, ktorý:
• už viac ako 3 roky pracuje na projektoch v medzinárodnom prostredí a mal možnosť viesť testovací tím
• vie ako funguje testovanie a má skúsenosti so systémom SAP (SAP FI výhodou)
• má anglický a nemecký jazyk na pokročilej komunikatívnej úrovni (C1)

Znalosti

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - B2/C1
• nemecký jazyk - C1/C2

Požadované znalosti:
• SAP (FI výhodou)
• SAP Solution Manager
• skúsenosť s testovaním a vedením ľudí

Osobnostné predpoklady:
• veľmi dobré komunikačné zručnosti
• tímov hráč
• ochota cestovať v rámci Európy

O spoločnosti

Participácia na tomto projekte Vám prinesie možnosť spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou na roulloute pre pobočky vo viacerých krajinách Európy. Budete čeliť zaujímavým výzvam v podobe rôznorodých činností či procesov. Spoznáte množstvo kultúr a jazykov. Získate možnosť navrhnúť budúcnosť tohto projektu a zúročiť tak Vaše doterajšie skúsenosti.

Aké ďalšie benefity Vám spolupráca prinesie?
• kvalitný vzdelávací program na podporu a rozvoj Vašich odborných zručnosti
• voliteľné benefity z ponuky Cafeteria systém
• plne hradené stravné lístky
• doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom spoločnosti
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce ( letný/zimný teambulding, športové akcie)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.