Gastro Specialist

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• gastronómia a manažment sú pre Vás správnou kombináciou
• budete mať možnosť sebarealizácie pri nastavovaní gastro stratégie
• budete priamo ovplyvňovať ziskovosť a prosperitu spoločnosti
• okrem komunikačných zúročíte aj svoje organizačné a vyjednávacie zručnosti

Na tejto pozícii budete:
• participovať na nastavovaní gastro stratégie a s ňou súvisiaceho rozpočtu
• optimalizovať gastro sortiment za účelom zvýšenia predaja a výnosov
• nastavovať ceny produktov vybraných na základe lokálnych preferencií zákazníka
• udržiavať a nadväzovať vzťahy s dodávateľmi
• spolupracovať s marketigovým oddelením pri definovaní propagácie produktov

Požiadavky na zamestnanca

K výkonu tejto pozície potrebujete:
• min. 3 roky skúseností v gastro biznise
• výborné komunikačné a vyjednávacie zručnosti
• skúsenosti v maloobchode a legislatíve týkajúcej sa potravín sú výhodou

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské

Prax:
min. 3 roky na obdobnej pozícii

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - B2/C1

Osobnostné predpoklady:
rezistencia voči stresu
výborné komunikačné, organizačné a vyjednávacie zručnosti

O spoločnosti

Spoločnosť je známa výrobou vysokokvalitných produktov v oblasti spracovania ropy, chémie, výroby umelých hmôt a materiálov, ako aj výstavbou a prevádzkovaním moderných čerpacích staníc.

Svojim zamestnancom ponúka:
• Vaše pracovné nasadenie a individuálne výsledky sú ocenené ročnými odmenami
• Flexibilný pracovný čas a možnosť občasnej práce z domu
• Možnosť rekreačného, kultúrneho a športového vyžitia sa prostredníctvom univerzálnych darčekových poukážok
• Príspevok na stravovanie nad rámec zákona
• Možnosť využitia súkromného medicínskeho centra
• Spoločnosť myslí aj na Vašu budúcnosť prostredníctvom príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Možnosť na zdokonalenie sa v anglickom jazyku
• Zľava na vybrane firemne produkty
• Priestor profesne rásť v rámci spoločnosti(horizontálne či vertikálne)
• Spoločné firemné eventy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.