Medzinárodná spoločnosť hľadá medzi seba Business Controllera, ktorý sa orientuje v dátach a ovláda reporting či tvorbu analýz! Ste to Vy?

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je táto pozícia vhodná práve pre Vás?
• dostanete priestor naplno využiť svoje doterajšie skúsenosti
• využijete možnosť priniesť vlastné nápady či ovplyvniť procesy v rámci reportingu
• získate stabilné pôsobenie v rámci medzinárodného pracovného prostredia

Ako Business Controller budete zodpovedať za:
• prípravu finančných reportov orientovaných priamo na zákazníkov z pridelenej krajiny
• tvorbu podrobných analýz napríklad ohľadom dodávateľov alebo zákazníckych dát
• prípravu reportov/analýz tak, aby boli správne uchopiteľné aj pre klienta- vizuál, dizajn, prípadne obsah informácií
• vytváranie riešení pre zákazníkov- máte možnosť ovplyvniť samotnú procesy v rámci reportingu
• úzku komunikáciu s kolegami v rámci materskej spoločnosti ale aj na strane pridelenej krajiny

Požiadavky na zamestnanca

Čo pre túto pozíciu potrebujete?
• zmysel pre detail- pri práci s dátami, analýzami a reportami sa bez neho nezaobídete
• ľudský a proaktívny prístup pri pravidelnej komunikácii s kolegami z iných krajín
• schopnosť efektívneho time managementu pri výkone svojej práce
• anglický jazyk, ktorý bude súčasťou Vašej každodenného pracovného dňa

Znalosti

Praxi:
1-3 roky vo finančnej oblasti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské

Zameranie štúdia:
ekonomické, manažment

Cudzie jazyky:
AJ - B2/C1
NJ - výhoda

Osobnostné predpoklady:
zodpovedný a organizovaný
analyticky schopný
komunikatívne zručný
odolný voči stresu
orientovaný na výsledky

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám svoje CV.

Zároveň získate množstvo zaujímavých benefitov ako :
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.