OBAM (Office Based Account Management)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• Váš obchodný duch predchádza Vašu povesť
• máte chuť ďalej rozvíjať svoje obchodnícke zručnosti
• dostanete možnosť pracovať v medzinárodnom prostredí
• viete zabezpečiť spokojnosť zákazníkov

Ako Account Manager budete:
• aktívne komunikovať so zákazníkmi ohľadom predaja produktov spoločnosti
• uzatvárať zmluvy s novými zákazníkmi a optimalizovať podmienky s existujúcimi zákazníkmi
• udržiavať so zákazníkmi dobré vzťahy a pomáhať im pri riešení otázok
• dohliadať na nesplatené pohľadávky, limity a bonitu zákazníka
• podieľať sa na realizácii obchodných a marketingových aktivít

Požiadavky na zamestnanca

Na tejto pozícii Vám nesmie chýbať:
• aktívna komunikácia v anglickom jazyku
• min. 3 ročné pracovné skúsenosti v obdobnej oblasti
• zameranie na oblasť obchodu
• skúsenosti s balíčkom MS Office
• odolnosť voči stresu a výborné vyjednávacie zručnosti

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské

Zameranie štúdia:
ekonomické, obchodné

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - komunikatívna úroveň
Český jazyk - nutné porozumenie

Vodičský preukaz:
áno

Prax:
min. 3 roky skúsenosti

Osobnostné predpoklady:
mať schopnosť vyjednávať
odolný voči stresu
výborné komunikačné zručnosti
ochota cestovať

O spoločnosti

Spoločnosť je známa výrobou vysokokvalitných produktov v oblasti spracovania ropy, chémie, výroby umelých hmôt a materiálov, ako aj výstavbou a prevádzkovaním moderných čerpacích staníc.

Svojim zamestnancom ponúka:
• Vaše pracovné nasadenie a individuálne výsledky sú ocenené ročnými odmenami
• Flexibilný pracovný čas a možnosť občasnej práce z domu
• Možnosť rekreačného, kultúrneho a športového vyžitia sa prostredníctvom univerzálnych darčekových poukážok
• Príspevok na stravovanie nad rámec zákona
• Možnosť využitia súkromného medicínskeho centra
• Spoločnosť myslí aj na Vašu budúcnosť prostredníctvom príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Možnosť na zdokonalenie sa v anglickom jazyku
• Zľava na vybrane firemne produkty
• Priestor profesne rásť v rámci spoločnosti(horizontálne či vertikálne)
• Spoločné firemné eventy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.