Špecialista kybernetickej bezpečnosti pre slovenskú energetickú spoločnosť

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo práve táto pozícia?
• budete súčasťou novovznikajúceho oddelenia pre kybernetickú bezpečnosť
• naskytne sa Vám možnosť ovplyvniť smerovanie procesov
• máte možnosť pohybovať sa v aktuálnej téme kybernetickej bezpečnosti

Náplň práce:
Vašou úlohou na tejto pozícii bude predovšetkým zabezpečiť sieť, aby bola nenapadnuteľná. V praxi to znamená:

• zodpovedať za bezpečnosť elektro technologických sietí v PIT sieťach
• zabezpečiť správnu dostupnosť k informáciám
• tvoriť a zavádzať princípy pre zabezpečenie riadiacich systémov
• riešiť bezpečnostné incidenty v elektro technologických sieťach
• monitorovať procesy v riadiacich systémoch
• navrhovať a implementovať opatrenia z hľadiska kybernetickej bezpečnosti PIT
• vykonávať analýzu a odstraňovať poruchy na komunikačných zariadeniach v
elektro technologických sieťach.

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícií potrebujete?
• skúsenosť s bezpečnostnými nastaveniami sieťových prvkov a operačných/iných systémov
• platná vyhláška 508/2009 – podľa § 22 alebo §23
• znalosť metodológie OWASP, ISO27001 a ISO 27000
• skúsenosť s ochranou technologickej siete
• ovládať anglický jazyk na komunikatívnej aj technickej úrovni
• skúsenosť s penetračným testovaním

Znalosti

Zručnosti:
anglický jazyk - B2
SCADA ­ pokročilý, RIS - ­ pokročilý,
LAN/WAN, Cyber Security ­ - expert


Požadované vzdelanie:
stredná škola alebo vysoká škola

Zameranie štúdia:
IT, elektrotechnické

Vodičský preukaz:
B (v prípade potreby je súčasťou pozície aj cestovanie v rámci Západoslovenského kraja)

Prax:
cca 5 rokov praxe

Osobnostné predpoklady:
• analytické myslenie
• zodpovednosť
• samostatnosť

O spoločnosti

Naším klientom je stabilná slovenská spoločnosť ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Podrobnejšie informácie o spoločnosti ako aj náplni práce sa dozviete telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

Čo tým získate Vy?

• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• dni dovolenky navyše
• zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.