Špecialista riadiacich systémov

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• budete mať možnosť zapojiť sa priamo do certifikácie nových zariadení
• rozšírite si svoje obzory a poznatky o riadiacich systémoch na rôznych konferenciách

Čo bude Vašou úlohou?
• na základe užívateľských požiadaviek a konzultácie s dodávateľmi sa budete podieľať na tvorbe štruktúry a architektúry riadiaceho systému
• budete zodpovedať za celý životný cyklus riadiaceho systému od prevádzky cez servis a diagnostiku až po odstraňovanie chýb riadiaceho systému
• certifikovanie nových zariadení, ktoré budú nasadené do schémy distribúcie
• Vašou menšou agendou bude aj programovanie pomocných softwarových aplikácii a rôznych funkcionalít pre riadiaci systém
• zapojíte sa do návrhov nových a inovatívnych riešení

Požiadavky na zamestnanca

Vhodným kandidátom na túto pozíciu je človek, ktorý:
• má skúsenosti s riadiacimi systémami (SCADA, RIS)
• je držiteľom platnej vyhlášky 508/2009 – § 22 alebo 23 nad 1000 V
• ovláda anglický jazyk na technickej úrovni
• sa chce učiť nové veci, pracovať s novými systémami či pogramami
• je držiteľom vodičského preukazu

Znalosti

Zručnosti:
skúsenosti s riadiacimi systémami (SCADA, RIS)
anglický jazyk
vyhláška 508/2009 – § 22 alebo 23 nad 1000 V

Požadované vzdelanie:
stredná škola alebo vysoká škola

Zameranie štúdia:
elektrotechnické

Vodičský preukaz:
B (súčasťou pozície je cestovanie v rámci Západoslovenského kraja)

Prax:
5 rokov

Osobnostné predpoklady:
• analytické myslenie
• zodpovednosť
• samostatnosť

O spoločnosti

Naším klientom je stabilná slovenská spoločnosť ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Podrobnejšie informácie o spoločnosti ako aj náplni práce sa dozviete telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• 20% ročný výkonnostný bonus
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• dni dovolenky navyše, kedy potrebuje čas pre seba
• samozrejme zázemie v stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.