Hlavný účtovník

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie:
• možnosť uchopiť účtovníctvo ako celok a mať na starosti vedenie komplexného podvojného účtovníctva
• aktívnu komunikáciu s ďalšími oddeleniami ale aj s externými partnermi
• pravidelne si osviežovať anglický jazyk pri spolupráci s účtovným oddelením v zahraničí

Ako hlavný účtovník budete:
• mať na starosti komplexné účtovníctvo spoločnosti a starať sa o majetok, pohľadávky, záväzky, či finančné účty (vo svojej práci budete využívať IFRS štandardy)
• spracovávať daňové priznania a pripravovať k nim podklady
• aktívne komunikovať s partnermi spoločnosti a inštitúciami (štatistický úrad a pod.)
• pripravovať inventúry a pravidelné uzávierky na mesačnej a ročnej báze
• v prípade potreby zlepšovať nastavené procesy a podieľať sa na zaujímavých projektoch

Požiadavky na zamestnanca

Pre výkon tejto práce potrebujete:
• anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
• skúsenosti ako senior účtovník alebo hlavný účtovník
• mať prehľad v slovenskej účtovnej a daňovej legislatíve, ovládať podvojné účtovníctvo
• prehľad v IFRS účtovných štandardoch
• veľkou výhodou je ak máte skúsenosti s vedením ľudí
• precíznosť pri práci a samostatnosť

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské

Zameranie štúdia:
ekonomické

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - pokročilá úroveň

Požadované znalosti:
skúsenosti ako senior účtovník alebo hlavný účtovník
mať prehľad v slovenskej účtovnej a daňovej legislatíve
prehľad v IFRS účtovných štandardoch


Prax:
min. 2 roky ako senior účtovník

Osobnostné predpoklady:
vedieť pracovať samostatne
analytické myslenie
precíznosť pri práci

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.