Zapojte sa do projektu migrácie dát ako Junior Systémový Administrátor (Linux). Príležitosť čaká len na Vás!

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto náš klient tak ako aj my pristupuje ku každému kandidátovi individuálne.

Zapojte sa do projektu technickej aj procesnej migrácie IT oddelenia z Nemecka na Slovensko. Staňte sa súčasťou novovznikajúceho IT oddelenia. Získate tak možnosť podieľať sa vytváraní nových procesov, štruktúry oddelenia v rámci interného projektu pre medzinárodne úspešnú spoločnosť.

V rámci tejto pozície sa zapojíte do mnohých úloh súvisiacich s migráciou dát ale aj so správou serverov - čaká na Vás:
• analyzovanie, testovanie a realizácia prevádzky operačných systémov
• správa počítačových serverov
• zálohovanie a back-up-ovanie dát
• aktívna spolupráca s developermi pri nasadzovaní nových aplikácií
• identifikovanie a odstraňovanie vzniknutých nedostatkov
• vytváranie technickej dokumentácie a postupov pre riešenie rôznych problémov
• nadobúdanie technického know-how od seniorskejších kolegov

Požiadavky na zamestnanca

Vhodný kandidát má:
• skúsenosť ako Linux administrátor (1 až 3 roky)
• základy scriptovania (bash, perl)
• skúsenosť z projektu migrácie dát (výhodou)
• anglický jazyk na úrovni B1 (predovšetkým technická angličtina)

Vhodným kandidátom je človek, ktorý sa nebojí prinášať vlastné, inovatívne riešenia.

Znalosti

Požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
IT

Cudzie jazyky:
anglický - mierne pokročilý

Osobnostné predpoklady:
• priamy, otvorený, nekonfliktný typ, komunikatívny
• zodpovednosť a schopnosť pracovať samostatne ako aj v tíme
• profesionálne jednanie a vystupovanie

O spoločnosti

Príležitosť ponúka spoločnosť, ktorá patrí medzi popredných hráčov v oblasti elektroenergetických služieb na Slovensku. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť, aby z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• priestor na rozvoj (širokú škála interných a externých školení)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• dni dovolenky navyše
• zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení\\\", ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.