Systémový administrátor

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Tvoje skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Teba táto pozícia vhodná:
• dostaneš príležitosť pracovať v spoločnosti, ktorá distribuuje úspešný softvér používaný vo viacerých odvetviach
• môžeš pravidelne navštevovať školenia zamerané na hard skills a rozvíjať sa v IT sfére
• budeš pracovať s najnovšími technológiami a staneš sa plnohodnotnou súčasťou spoločnosti

Ako systémový administrátor budeš:
• systémový support pre SW Autodesk a riešiť incidenty pre slovenských a českých zákazníkov
• technický support, kde budeš mať na starosti vzdialené prepojenia či nákup licencií
• interný support a pracovať tak so SW určeným na automatizáciu objednávok cez SAP a CRM
• podporovať zákazníka pred aj po predaji, informovať ho čo potrebuje nastaviť alebo poradiť ako ďalej postupovať

Požiadavky na zamestnanca

Na tejto pozícii Ti nesmie chýbať :
• skúsenosť ako systémový administrátor - 1-2 roky
• administrátor pre Windows 10 - pokročilý
• skúsenosti s manažovaním LAN/WAN sietí
• SQL-pokročilý užívateľ
• ITIL- pokročilý užívateľ
• MacOS a IOS - pokročilý užívateľ
• skúsenosť s Autodesk-om - výhoda
• anglický jazyk - min. B2
• nemecký jazyk - výhodou
• pracovne flexibilný a zodpovedný

Znalosti

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - plynulá komunikácia
• nemecký jazyk - výhodou

Požadované znalosti:
• administrátor Windows 10 - pokročilý
• MacOS - pokročilý užívateľ
• IOS - pokročilý užívateľ
• skúsenosť s Autodesk-om - výhoda

Prax:
• 1-2 roky

Osobnostné predpoklady:
• samostatne pracujúci
• zodpovedný
• flexibilný

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodný distribútor softvéru pre strednú a východnú Európu.

Benefity ktoré Vám spoločnosť ponúka:
• možnosť zúčastniť sa odborných školení aj mimo SR
• neustály kontakt s najnovšími technológiami
• v prípade potreby možnosť home office

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.