End of Contract Specialist (English + German/Hungarian language)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• zdokonalíte si svoje jazykové zručnosti
• získate prehľad o automobilovom trhu
• naučíte sa komunikovať s klientmi a tretími stranami

Na tejto pozícii bude Vašou úlohou:
• riadenie administratívnych úkonov, spojených s vyradením vozidla
• zabezpečovanie transportu vozidiel, organizovanie obhliadky vozidiel
• komunikácia s kolegami z iných krajín v anglickom jazyku
• administratíva spojená s refakturáciou či sledovaním validity zmlúv klientov

Požiadavky na zamestnanca

Pre túto pozíciu potrebujete:
• prax v oblasti leasingu - výhoda
• výborné ovládanie anglického jazyka
• komunikačné úroveň nemeckého alebo maďarského jazyka
• komunikačné zručnosti
• mať skúsenosť s prácou v MS Office a Outlook
• analytické myslenie

Znalosti

Znalosti:
prax v oblasti leasingu - výhoda

Požadované vzdelanie:
vyššie odborné vzdelanie

Cudzie jazyky:
AJ - B2
NJ - B2 alebo MJ - B2

Požadované znalosti:
MS Excel - pokročilý
MS Word - pokročilý
MS Outlook - pokročilý

Osobnostné predpoklady:
komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
samostatnosť v organizácii práce,
výborný time management,
analytické myslenie,
silné obchodné a prezentačné zručnosti výhodou,

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.