Trvalý kontrolór financií

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• budete sa pohybovať vo financiách a dostanete možnosť rozšíriť si svoje obzory
• pravidelne budete komunikovať v anglickom jazyku
• môžete si vychutnať príležitosť pracovať v medzinárodnej spoločnosti s príjemným a priateľským nádychom

Na tejto pozícii budete:
• aktívne vykonávať kontrolu 2. úrovne pre procesy finančného zamerania
• pravidelne sledovať formu a obsah postupov týkajúcich sa miestnych financií
• vykonávať pravidelnú kontrolu rámcov trvalého riadenia
• sa môcť zúčastňovať na miestnych výboroch pre vnútornú kontrolu

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
• znalosť anglického jazyka - B2/C1
• skúsenosť s robením finančných reportov
• prax na obdobnej pozícii alebo vo finance / risk / permanent controll - min. 3 roky
• ovládanie programu Excel - pokročilý
• vedieť si zorganizovať prácu a analytické myslenie

Znalosti

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské 2. stupňa

Zameranie štúdia:
• ekonomické

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - C1

Prax:
• min. 3r - v oblasti finančníctva

Požadované znalosti:
• Excel - pokročilý


Osobnostné predpoklady:
• chuť učiť sa a ďalej rozvíjať svoje schopnosti
• výborné organizačné schopnosti a time management
• logické myslenie

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.