Z pozície SAP konzultatna máte príležitosť nie len zapojiť sa do projektu migrácie dát, ale aj určovať smerovanie spoločnosti v oblasti SAP Basis

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa následne odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto náš klient, tak ako aj my, pristupuje ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia môže priniesť?
• jedinečnú príležitosť zapojiť sa do migrácie dát z Nemecka na Slovensko
• možnosť zapojiť sa do prechodu zo starých systémov na SAP HANA
• šancu odovzdať technické know-how v oblasti SAP Basis a tak posúvať spoločnosť ďalej

Aké úlohy na Vás čakajú?
• delegovanie a vykonávanie navrhovaných riešení
• komunikácia s dodávateľmi a dohľad nad externou dodávkou
• upgrade a migrácia SAP systémov
• administrácia SAP systémov v entreprise prostredí
• aktívne zdieľanie technických poznatkov / zručností s členmi tímu

Hľadáme skúseného kandidáta, ktorý zmení smerovanie spoločnosti - ukáže aké sú trendy na trhu, ako je možne jednotlivé procesy vylepšiť, čomu sa viac venovať a zároveň sa zapojí do projektu migrácie dát.

Požiadavky na zamestnanca

Na to, aby ste boli vhodným kandidátom potrebujete:
• 5 až 10 rokov praxe a skúsenosti so SAP basis
• skúsenosti so SAP systémami predovšetkým po stránke architektúry
• školenia a certifikácie v oblasti SAP Basis administration, Oracle administration
• predchádzajúcu skúsenosť s migračným projektom
• znalosti v inštalácii a konfigurácii SAP HANA
• skúsenosti s monitoringom systémov
• byť tvorivý a navrhovať nové riešenia
• ochotu a chuť neustále sa vzdelávať

Znalosti

Prax:
• minimálne 10 rokov praxe a skúsenosti so SAP basis
• skúsenosti so SAP systémami predovšetkým po stránke architektúry

Požadované znalosti:
• školenia a certifikácie v oblasti SAP Basis administration, Oracle administration
• predchádzajúca skúsenosť s migračným projektom
• znalosti v inštalácii a konfigurácii SAP HANA

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - B1

Osobnostné predpoklady:
• samostatný
• tvorivý
• má aktívny prístup k riešeniu úloh
• proaktívne navrhuje riešenia

O spoločnosti

Naším klientom je stabilná energetická medzinárodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku. Jej hlavnou úlohou je predaj a distribúcia elektrickej energie koncovým zákazníkom - domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva. Podrobnejšie informácie o spoločnosti ako aj náplni práce sa dozviete telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• stravovanie plne hradené zamestnávateľom
• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• dni dovolenky navyše
• zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.