IT Solution Architect pre slovenskú energetickú spoločnosť

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa následne odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto náš klient, tak ako aj my, pristupuje ku každému kandidátovi individuálne.

Čím je táto pozícia zaujímavá?
• budete participovať na projektoch, ktoré modifikujú viacero systémov naraz
• máte možnosť pracovať samostatne a tak ukázať svoje silné stránky

Aké úlohy na Vás čakajú?
• podieľanie sa na interných projektoch ako IT Solution Designer
• príprava návrhov nových riešení a posúdenie ich vhodnosti (dopad na spoločnosť, IT landscape, potreby koncových užívateľov atď.)
• aktívna práca v UML Enterprise Architect
• účasť na vytváraní návrhov pre softvérové riešenia a integráciu systémov
• dokumentácia architektúry a riešení v rámci IT landscape

Požiadavky na zamestnanca

Ako IT Solution Desiger potrebujete?
• prax a skúsenosti s navrhovaním IT architektúry
• znalosť jazyka UML a skúsenosť so systémom UML Enterprise Architect
• skúsenosť so softvérovými riešeniami - výhodou
• skúsenosti so SAP riešeniami - výhodou

Na túto pozíciu hľadáme kandidáta, ktorý má predchádzajúce skúsenosti s vývojom a teraz sa venuje architektúre a zároveň má celkový nadhľad a vie zvážiť do akej miery bude mať projekt dopad na spoločnosť, IT landscape či koncových užívateľov.

Znalosti

Požadované znalosti:
• skúsenosti so softvérom UML Enterprise Architect
• znalosť operačných systémov (Linux, Windows) + Oracle – výhodou
• skúsenosť so SAP riešením – výhodou

Prax:
• prax a skúsenosti s navrhovaním IT architektúry (min 5 rokov)

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - B1

Osobnostné predpoklady:
• samostatnosť
• tvorivosť
• komunikatívnosť
• analytické myslenie a nadhľad nad situáciou

O spoločnosti

Naším klientom je stabilná energetická medzinárodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku. Jej hlavnou úlohou je predaj a distribúcia elektrickej energie koncovým zákazníkom - domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva. Podrobnejšie informácie o spoločnosti ako aj náplni práce sa dozviete telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• stravovanie plne hradené zamestnávateľom
• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• dni dovolenky navyše
• zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.