Slovenská energetická spoločnosť hľadá Špecialistu pre podporu aplikácií. Si to práve TY?

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa následne odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto náš klient, tak ako aj my, pristupuje ku každému kandidátovi individuálne.

Čo bude Tvojou úlohou?
• monitorovanie a správa aplikácií
• support - riešenie incidentov, change managementu a ďalších úloh
• aktívna komunikácia s externým dodávateľom pri riešení úloh
• preberanie a kontrola vykonaných úloh od externého dodávateľa
• spolupráca pri príprave architektúry riešenia v spolupráci s developermi

Čo ti táto pozícia môže ponúknuť?
• v rámci svojej pridelenej oblasti budeš pracovať samostatne a ukážeš tak svoje silné stránky
• budeš spojkou medzi spoločnosťou a externým dodávateľom a všetky informácie pôjdu práve cez Teba

Požiadavky na zamestnanca

Čo všetko musíš spĺňať?
• predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii (1.line / 2.line support)
• zbehlosť v procesoch súvisiacich s change či incident manažmentom (znalosť ITIL)
• porozumenie logike programovania (ideálne Java)
• dobré komunikačné schopnosti, ktoré využiješ pri komunikácii s externým dodávateľom

Znalosti

Znalosti:
• predchádzajúce skúsenosti so supportom (1.line / 2.line)
• znalosť ITIL (chápanie procesov v súvislosti s change/incident manažmentom)
• porozumenie logiky programovania (ideálne JAVA)

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské

Zameranie štúdia:
IT

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - B1

Osobnostné predpoklady:
• schopnosť pracovať samostatne
• dobré komunikačné schopnosti
• analytické myslenie
• ochota a chuť sa neustále sa rozvíjať

O spoločnosti

Naším klientom je stabilná energetická medzinárodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku. Podrobnejšie informácie o spoločnosti ako aj náplni práce sa dozviete telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• stravovanie plne hradené zamestnávateľom
• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• dni dovolenky navyše
• zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.