Editor knižných titulov

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie:
• Vaše editorské skúsenosti pomôžu ku vzniku nového knižného diela
• stanete sa neoddeliteľným článkom tímu
• využijete svoju kreativitu a všeobecný prehľad z oblasti slovenského jazyka pri práci s textom

Na tejto pozícii budete:
• mať možnosť dostať sa do hĺbky knižného titulu a zodpovedať za textovú a obsahovú stránku
• mať pod palcom redakčnú úpravu rukopisov a korektúry titulov
• využívať Vaše organizačné schopnosti pri dodržiavaní termínov vydania titulu
• úzko spolupracovať so šéfredaktorkou, internými a externými spolupracovníkmi

Požiadavky na zamestnanca

• odborné znalosti z redakčnej a editorskej oblasti
• prax v knižnom vydavateľstve je veľkou výhodou
• silný záujem a motivácia o danú oblasť, chuť ďalej sa vzdelávať
• anglický jazyk na komunikatívnej úrovni je výhodou

Znalosti

Požadované vzdelanie:
stredoškolské alebo vysokoškolské (výhodou vzdelanie zamerané na slovenský jazyk)

Znalosti:
z redakčnej a editorskej oblasti

Cudzie jazyky:
Slovenský jazyk - výborná znalosť
Anglický jazyk - komunikatívna úroveň (výhodou)

Osobnostné predpoklady:
precíznosť pri práci, vzťah ku knihám, dobré komunikačné a organizačné zručnosti

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná spoločnosť, pôsobiaca v knižnom priemysle. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Váš životopis.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• príjemné pracovné prostredie
• možnosť nadobudnúť nové skúsenosti
• priestor na ďalšie jazykové a odborné vzdelávanie
• ďalšie benefity Vám predstavíme už pri prvom telefonickom kontakte

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.