HR Asistent

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• Zúročíte svoje organizačné schopnosti
• Zdokonalíte svoje komunikačné zručnosti v slovenskom aj nemeckom jazyku
• Získate cenné skúsenosti v oblasti administratívy a práce s ľuďmi

Na tejto pozícii budete:
• Zabezpečovať administratívnu podporu pre oddelenie ľudských zdrojov
• Komunikovať so mzdovou agentúrou ohľadom spracovania mzdovej agendy
• Riešiť Ad hoc požiadavky v súvislosti s internou agendou týkajúcou sa dochádzky zamestnancov
• Participovať na tvorbe interných smerníc a nariadení
• Vytvárať HR Newsletter v slovenskom a nemeckom jazyku
• Plniť ďalšie ad hoc zadania

Požiadavky na zamestnanca

Pre výkon tejto pozície je potrebné:
• min. 1-2 roky na obdobnej pozícii
• aktívna znalosť nemeckého jazyka (B2)
• MS Office - mierne pokročilý
• výborné organizačné, prezentačné a komunikačné schopnosti
• dobrý time- management a multitasking

Znalosti

Znalosti:
• ekonomický background
• MS Office - mierne pokročilý

Požadované vzdelanie:
• stredná škola s maturitou
• vysoká škola

Zameranie štúdia:
eonomické

Cudzie jazyky:
nemecký jazyk - B2

Prax:
min. 1-2 roky

Osobnostné predpoklady:
Svedomitosť, spoľahlivosť zodpovednosť
Schopnosť práce v tíme ale aj samostatne

O spoločnosti

Stabilná medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti automobilového priemyslu.

Svojim zamestnancom ponúka:
• vzdelávacie a rozvojové programy
• motivačné finančné ohodnotenie
• priestor pre kariérny rast
• a v neposlednom rade možnosť sebarealizácie v medzinárodnom prostredí

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.