Baví Vás oblasť financií a účtovníctvo? Začnite si budovať Vašu kariéru ako Účtovník v medzinárodnej spoločnosti!

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie:
• budete spolupracovať so skúsenými senior účtovníkmi, ktorí Vám odovzdáajú veľké množstvo poznatkov
• príležitosť komunikovať v anglickom jazyku, prípadne aj francúzskom jazyku
• možnosť byť súčasťou stabilnej spoločnosti

Ako člen účtovného oddelenia budete:
• pripravovať doklady potrebné k zaúčtovaniu a zodpovedať za ich správnosť a úplnosť
• účtovať a evidovať prijaté faktúry, poistné udalosti, dobropisy, nevyfakturované dodávky, rezervy, pokladnicu a banky
• tvoriť a spravovať dodávateľské účty (zakladanie účtov, ich kontrola, čistenie účtov)
• komunikovať s potrebnými úradmi, banky, poisťovne
• participovať na mesačných a koncoročných závierkových aktivitách
• vyhodnocovať štatistiky a pripravovať podklady podľa požiadaviek nadriadeného

Požiadavky na zamestnanca

Čo potrebujete ?
• teoretické znalosti v oblasti účtovníctva
• mať prehľad v slovenskej účtovnej a daňovej legislatíve
• byť otvorený učiť sa novým veciam

Znalosti

Požadované vzdelanie:
• stredoškolské s maturitou

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - mierne pokročilý

Požadované znalosti:
• skúsenosť z obdobnej pozície
• skúsenosť s ekonomickým softvérom / napríklad, Pohoda, Omega alebo SAP)


O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na odvetvie stavebníctva. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• rodinnú atmosféra (rôzne teambuildingy, večere a pod.)
• možnosť home office
• odmeny vo forme 13. platu
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.