Junior účtovník / Validátor

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient, ako aj my, ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám pozícia prinesie?
• nazriete do sveta účtovníctva
• budete mať možnosť kariérne rásť
• naučíte sa pracovať s dátami a faktúrami
• budete môcť zúročiť cudzie jazyky v komunikácii so zahraničím

Ako Validátor budete:
• pomáhať účtovníckemu oddeleniu
• kontrolovať faktúry v internom systéme
• pracovať s informáciami dodávateľov a zodpovedať za správnosť ich údajov
• pracovať na mesačných rekonciliáciach pridelených účtov

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
• znalosť anglického jazyka - pokročilá (C1)
• znalosť nemeckého jazyka - výhodou
• výborné ovládanie balíka MS Offce
• schopnosť pracovať s veľkým objemom dát
• ochotný učiť sa novým veciam
• výborné organizačné zručnosti
• promptnosť a pohotovosť

Znalosti

Znalosti:
• ovládanie MS Office

Požadované vzdelanie:
• stredné, vysokoškolské

Zameranie štúdia:
• obchodné, ekonomické

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - pokročilý
• nemecký jazyk - výhodou

Osobnostné predpoklady:
• schopnosť pracovať s veľkým objemom dát
• ochotný učiť sa novým veciam
• výborné organizačné zručnosti
• promptnosť a pohotovosť

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.