Client Risk Investigator

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo znamená Due Diligence/KYC (Know your customer)?
Ide o proces preverenia klienta, z jeho účtovnej, daňovej, finančnej alebo právnej stránky, aby sa predišlo spolupráci s nevhodnými klientmi.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• zúročíte Vaše výborné jazykové zručnosti
• naberiete hodnotné skúsenosti, ktoré môžete v budúcnosti využiť
• budete mať možnosť cestovať a spoznávať krajiny Európy, v ktorých spoločnosť pôsobí

Na tejto pozícii bude Vašou úlohou:
• aktívne pracovať s témami ako whistle blowing proces, pranie špinavých peňazí a risk management
• na dennej báze komunikovať s klientmi v anglickom jazyku
• kontrolovať klientov, či majú novo nastavené procesy
• overovať bonitu a vhodnosť klientov
• odhadovať riziko prania špinavých peňazí

Požiadavky na zamestnanca

Pre túto pozíciu potrebujete:
• výborné ovládanie anglického jazyka
• záujem pracovať v medzinárodnej spoločnosti
• komunikatívnosť
• proaktivitu

Znalosti

Znalosti:
skúsenosť so zákazníckym servisom alebo finančnými službami - výhoda

Požadované vzdelanie:
stredoškolské alebo vysokoškolské

Zameranie štúdia:
právo, ekonomické, manažment

Cudzie jazyky:
AJ - B2

Osobnostné predpoklady:
zodpovedný a organizovaný
analyticky schopný
komunikatívne zručný

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.


Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.