KAS Agent

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• dostanete príležitosť komunikovať s rôznymi tretími stranami (klienti, poisťovne, lízingové spoločnosti a pod.)
• vďaka rôznorodosti pracovnej náplne neupadnete do rutiny
• zdokonalíte si svoje jazykové zručnosti pri komunikácii so zahraničím

Vašou úlohou bude:
• komunikovať s nemecky hovoriacimi klientmi
• pripravovať a udržiavať potrebnú administratívu pre back office
• aktívne riešiť vzniknuté požiadavky
• spracovávať prichádzajúce reklamácie
• pracovať v internom systéme

Požiadavky na zamestnanca

• aktívna znalosť nemeckého jazyka
• komunikatívnosť
• koordinačné zručnosti
• analytické a myslenie
• samostatnosť pri riešení problémov
• schopnosť rýchlo sa učiť

Znalosti

Znalosti:
• ekonomický background
• MS Office - mierne pokročilý
• Microsoft Outlook - základy

Požadované vzdelanie:
Stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
ekonomické, technické

Cudzie jazyky:
nemecký jazyk - C1

Prax:
min. 2-3 roky

Osobnostné predpoklady:
spoľahlivosť, zodpovednosť, lojalita, svedomitosť, diplomatickosť, dôveryhodnosť

O spoločnosti

Stabilná medzinárodná spoločnosť ponúka svojim zamestnancom:
• vzdelávacie a rozvojové programy
• dôkladné zaškolenie do interného systému
• motivačné finančné ohodnotenie
• priestor pre kariérny rast
• a v neposlednom rade možnosť sebarealizácie v medzinárodnom prostredí

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.