Využite svoje schopnosti lídra a nastavte správne fungovanie celého oddelenia! Staňte sa Manažérom backoffice oddelenia!

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
• Jednoznačne zlepšíte svoje líderské schopnosti. Od Vás bude totižto závisieť organizácia,koordinácia a výkony celého tímu.
• Zlepšíte svoje komunikačné schopnosti a to aj v cudzích jazykoch. Budete v kontakte s viacerými európskymi krajinami.
• Stanete sa členom úspešnej medzinárodnej spoločnosti, vďaka čomu zlepšíte svoje postavenie na trhu práce.

Čo budete vlastne ako Manažér poistného oddelenia poistenia robiť?
• v prvom rade manažovať svoj tím a to tak, že budete
- implementovať zmeny, ktoré sa budú týkať rôznych softvérov a procesov v spoločnosti
- starať sa o dodržiavanie stanovených pravidiel a cieľov
- kontrolovať kvalitu oddelenia
- vyhodnocovať vyriešené prípady
• spolupracovať s oddeleniami v podporovaných krajinách a riadiť vzniknuté problémy
• zabezpečovať dodržiavanie dohodnutej úrovne poskytovaných služieb

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva?
Jednoducho by ste mali byť prirodzený líder, ktorý nemá problém komunikovať v Anglickom jazyku a mať:
• minimálne 1-2 roky skúseností na podobnej pozícii
• skúsenosť s vedením menšieho tímu
• skúsenosť na poistnom oddelení/customer service oddelení a podobne výhodou

Znalosti

Znalosti:
Ms Office - pokročilý
Outlook - pokročilý
Cudzie jazyky:
Aj - B2+/C1
Osobnostné predpoklady:
prezentačné zručnosti, timový hráč
skúsenosti z oblasti ako je poisťovníctvo, customer service a podobne

O spoločnosti

Medzinárodná úspešná spoločnosť

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.