Máte dlhodobé skúsenosti s vedením ľudí a chcete sa posunúť o level vyššie ? Staňte sa Manažérom kontaktného centra!

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
• Využijete svoje líderské schopnosti.
• Zúročíte svoje komunikačné schopnosti a to aj v cudzích jazykoch v komunikácii s kolegami z viacerých európskych krajín.
• Stanete sa členom úspešnej medzinárodnej spoločnosti, vďaka čomu zlepšíte svoje postavenie na trhu práce.

Čo budete vlastne ako Manažér kontaktného centra robiť?
• v prvom rade manažovať tím a to tak, že budete
- zodpovedať za vedenie tímu operátorov,
- implementovať postupy,ktoré sa týkajú telefonického systému na zefektívnenie služieb,
- zodpovedať za aplikáciu operačných systémov
• spolupracovať s oddeleniami v podporovaných krajinách
• zabezpečovať dodržiavanie dohodnutej úrovne poskytovaných služieb, dohľad nad tímom operátorov

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva?
Jednoducho by ste mali byť prirodzený líder, ktorý nemá problém komunikovať v Anglickom jazyku a mať:
• minimálne 3 roky skúseností na podobnej pozícii
• skúsenosť s vedením tímu
• skúsenosť na customer service oddelení/call centrum oddelení

Znalosti

Znalosti:
Ms Office - pokročilý
MS PowerPoint - pokročilý
Cudzie jazyky:
Aj - B2+/C1
Prax:
3 roky
Osobnostné predpoklady:
pezentačné zručnosti, timový hráč
skúsenosti z oblasti ako je customer service a call centrum

O spoločnosti

Medzinárodná úspešná spoločnosť

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.