Zúročte Vaše skúsenosti s účtovníctvom a staňte sa Hlavným účtovníkom!

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie:
• možnosť uchopiť účtovníctvo ako celok a mať na starosti vedenie komplexného podvojného účtovníctva
• aktívnu komunikáciu s ďalšími oddeleniami v oblasti daní a účtovníctva

Ako hlavný účtovník budete:
• mať na starosti vedenie podvojného účtovníctva v zmysle platných účtovných a daňových zákonov
• spracovávať daňové priznania a pripravovať k nim podklady
• aktívne komunikovať s partnermi spoločnosti, inštitúciami (štatistický úrad a pod.), ako aj kolegami
• pripravovať uzávierky na mesačnej či ročnej báze
• spolupracovať s ostatnými zamestnancami ohľadom účtovnej a daňovej problematiky

Požiadavky na zamestnanca

Pre výkon tejto práce potrebujete:
• skúsenosť ako senior účtovník (min. 5 rokov) vo výrobnej spoločnosti
• znalosti v slovenskej účtovnej a daňovej legislatíve, ovládať zákon DPH a DPPO
• ovládať podvojné účtovníctvo
• anglický jazyk na komunikatívnej úrovni a znalosť odbornej terminológie

Znalosti

Požadované vzdelanie:
• vysoká škola I. stupeň
• vysoká škola II. stupeň
• vysoká škola III. stupeň

Zameranie štúdia:
• ekonomické zameranie

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - mierne pokročilý

Prax:
• min. 5 rokov ako senior účtovník
• skúsenosť s podvojným účtovníctvom vo výrobnej spoločnosti
• prax v oblasti DPH a DPPO
• systém SAP - výhodou

Osobnostné predpoklady:
• vedieť pracovať samostatne
• analytické myslenie
• precíznosť pri práci

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou priemyselných fermentačných procesov. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• možnosť kariérneho rastu na manažérsku pozíciu ekonomického oddelenia
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• sociálnne benefity, príspevok na rekreáciu, DDS
• flexibilný pracovný čas

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.