Máte skúsenosti s vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva ? Hľadáme práve Vás! (Účtovník)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo bude Vašou úlohou?

• budete zodpovedný za spracovanie vydaných faktúr, dodacích listov, dobropisov a interných dokladov pre štyri
strediská spoločnosti
• taktiež spracovať príjmové pokladničné doklady a zisťovať ceny položiek z účtovného systému POHODA
• pracovať s registračnou pokladňou a terminálom
• telefonicky/osobne komunikovať so zákazníkmi (v prípade chybnej fakturácie, nezaplatenia faktúry a pod.)
• pripravovať dokumentáciu pre colných deklarantov ako aj riešiť poistné udalosti v prípade ich výskytu
• spolupracovať na účtovnom audite s ostatnými členmi ekonomického oddelenia

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícií potrebujete?
• skúsenosť s podvojným a jednoduchým účtovníctvom
• prax v účtovnom systéme POHODA alebo OMEGA
• znalosť anglického jazyka (primárne e-mailová komunikácia so zahraničnými dodávateľmi ohľadom chybných faktúr)

Znalosti

Požadované vzdelanie:
• stredoškolské s maturitou
• vysokoškolské - I. stupeň
• vysokoškolské - II. stupeň
• vysokoškolské - III. stupeň

Zameranie:
• ekonomické


O spoločnosti

Našim klientom je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa predajom a servisom geodetickej a stavebnej techniky.

Aké benefity Vám spoločnosť ponúka?

• finančné odmeny na základe individuálneho ohodnotenia
• možnosť vzdelávania prostredníctvom kurzov anglického jazyka
• práca v menšom kolektíve, rodinná atmosféra
• každoročné školenia v oblasti účtovníctva

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.