Účtovník AP s využitím poľského jazyka

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie:
• rozšírite si svoje znalosti z oblasti účtovníctva, získate nové zaujímavé skúsenosti z medzinárodného prostredia
• budete mať priestor aktívne využívať poľský a anglický jazyk
• pracovať budete v príjemnom prostredí a priateľskom kolektíve

Ako člen účtovného oddelenia budete:
• pripravovať doklady pre Poľsko potrebné k zaúčtovaniu a zodpovedať za ich správnosť a úplnosť
• účtovať a evidovať prijaté faktúry, poistné udalosti, dobropisy, nevyfakturované dodávky, rezervy, pokladnicu a banky
• tvoriť a spravovať dodávateľské účty (zakladanie účtov, ich kontrola, čistenie účtov)
• komunikovať s dodávateľmi v prípade neuhradených platieb
• aktivity súvisiace s mesačnou / ročnou uzávierkou
• vyhodnocovať štatistiky a pripravovať podklady podľa požiadaviek nadriadeného

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce potrebujete:
• min. 2 roky na obdobnej pozícii
• aktívnu znalosť poľského jazyka na úrovni C1, znalosť anglického jazyka na úrovni B1
• teoretické znalosti v oblasti podvojného účtovníctva
• pokročilá znalosť MS Excel
• dobré organizačné schopnosti, schopnosť určovať si priority a pracovať samostatne
• byť otvorený učiť sa novým veciam

Znalosti

Znalosti:
znalosť podvojného účtovníctva a finančného výkazníctva
Požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Zameranie štúdia:
financie, účtovníctvo, ekonomika
Cudzie jazyky:
anglický jazyk-B1/B2
poľský jazyk-C1
Osobnostné predpoklady:
orientácia na detail, analytické myslenie, dobrý time-management

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.