Pojem Downstream processing Vám nie je cudzí? Pracujte ako Senior DSP Expert!

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
- Jednoznačne zlepšíte svoje riadiace schopnosti pretože sa stanete Expertom a budete dohliadať na tím
- Neustále budete zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti biochémie, pretože budete súčasťou celosvetovo uznávanej výrobnej spoločnosti
- Zlepšíte aj svoje komunikačné zručnosti a to aj v anglickom jazyku

Aká bude Vaša náplň práce?
Budete:
- predovšetkým zameraný na purifikačné procesy
- úzko spolupracovať s technologickým aj technickým oddelením, oddelením zabezpečovania kvality a kontroly, internými aj externými zákazníkmi
- koordinovať vývoj procesov a činností v oblasti prenosu technológií do priemyselného odvetvia
- dizajnovať/navrhovať/ a dohliadať na inštaláciu nového zariadenia
- zodpovedať za zlepšovanie procesov
- poskytovať aktívnu podporu pri skúmaných odchýlkach a riešiť problémy pri výrobných kampaniach

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva?
- min. 5 rokov praxe na rovnakej alebo podobnej pozícii
- skúsenosť so súčasnými správnymi výrobnými postupmi GMP
- skúsenosť s vyvíjaním, transferovaním procesov do výroby alebo dizajnovaním výrobnej linky
- rozsiahle vedomosti biotechnologických procesov, ktoré súvisia s downstream technológiou (DSP)
- skúsenosť s riadením tímu, s projektom

Znalosti

Požadované vzdelanie:
VŠ v oblasti technológií, biotechnológií, bioprocesového inžinierstva, chemického inžinierstva

Cudzie jazyky:
AJ-B2/C1

Prax:
- prax v oblasti biotechnológie
- skúsenosti s GMP

Osobnostné predpoklady:
- komunikačné zručnosti
- organizačné, plánovacie a riadiace schopnosti
- schopnosť dosiahnuť a udržať vysoké štandardy s dôrazom na detail

O spoločnosti

Naším klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti biochemického priemyslu a výroby. Patrí k celosvetovo uznávaným výrobcom aminokyselín, ako aj produktov pre zákazníkov v oblasti farma, food a kozmetického priemyslu. Vo svojej oblasti je lídrom na trhu a významným inovátorom. Takmer celú produkciu aminokyselín vyváža do celého sveta. Najväčšie množstvá do krajín EÚ, ako aj do USA a Latinskej Ameriky.

Svojim zamestnancom ponúka:
- stravovanie v priestoroch spoločnosti (teplá, chladená a mrazená strava)
- bohatý sociálny program (príspevok na DDS, regeneráciu, šport, kultúru, pri životných jubileách a udalostiach ako svadba, narodenie dieťaťa a pod.)
- teambuildingy (rodinný deň, plesy...)
- interné jazykové vzdelávanie
- parkovanie v areáli firmy
- priama komunikácia s klientmi
- práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.