Projektový Manažér

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vás čaká na tejto pozícii?

• budete zodpovedný za jednotlivé projekty v rámci spoločnosti
• budete dohliadať na vývoj a implementáciu procesných krokov, ktoré zlepšujú efektívnosť produkcie a/alebo znižujú
náklady
• budete komunikačným medzníkom medzi zákazníkmi (internými a externými) a výrobou
• budete zodpovedať za kvalitu služieb
• budete súčasťou pri navrhovaní a realizácií aktivít v oblasti prenosu technológií
• budete vytvárať požadovanú dokumentáciu

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:

• 8 ročná prax na obdobnej pozícii ako projektový manažér,
• znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni - B2/C1,
• znalosť a skúsenosť s rozširovaním/zmenšovaním procesov vo výrobe a v technológií,
• schopnosť viesť ľudí,
• silné prezentačné zručnosti.

Znalosti

Požadované vzdelanie:
-VŠ v oblasti technológií, biotechnológií, bioprocesového inžinierstva, chemického inžinierstva

Cudzie jazyky:
- Anglický jazyk - B2/C1

Prax:
-8 rokov skúseností na obdobnej pozícii

Osobnostné predpoklady:
- silné prezentačné zručnosti
-vynikajúci tímový hráč,
-analytické zručnosti,
-silné plánovacie/organizačné schopnosti

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti biochemického priemyslu a výroby.

Spoločnosť ponúka tieto benefity:

- bohatý sociálny program (odmeny,športové aktivity, príspevky na sporenie, regeneráciu)
- intenzívne jazykové vzdelávanie
- práca v mladých tímoch
- priama komunikácia s klientmi
- práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov


Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.