Asistentka členov predstavenstva spoločnosti

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• zúročíte svoje organizačné schopnosti
• aktívne využijete anglický jazyk v komunikácii s členmi výboru a s členmi konkrétnych krajín

Na tejto pozícii budete:
• zabezpečovať administratívnu podporu pre členov predstavenstva spoločnosti,
• asistovať pri príprave obchodných prezentácií (vrátane textov, grafických prvkov, atď.)
• aktívne komunikovať s pridelenými kontaktmi zo servisovaných krajín,
• zúčastňovať sa na pridelených stretnutiach - tvorba a distribúcia zápisníc zo stretnutí,
• efektívne organizovať čas a povinnosti zverených členov predstavenstva,
• mať priestor prispieť k zefektívneniu procesov prislúchajúcich k Vašej pozícii,
• plniť ďalšie ad hoc zadania.

Požiadavky na zamestnanca

Pre výkon tejto pozície je potrebné:
• min. 2 roky na obdobnej pozícii
• expertná úroveň anglického jazyka (C1/C2)
• MS Office - pokročilý
• výborné organizačné, prezentačné a komunikačné schopnosti
• dobrý time-management a multitasking

Znalosti

Znalosti:
• MS Office - pokročilý

Požadované vzdelanie:
• stredná škola s maturitou
• vysoká škola

Cudzie jazyky:
• ekonomické

Prax:
• min. 2 roky

Osobnostné predpoklady:
• svedomitosť, spoľahlivosť,zodpovednosť
• schopnosť práce v tíme, ale aj samostatne

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• mobilný telefón
• 5 týždňov dovolenky
• motivačné finančné ohodnotenie (ročný finančný bonus)
• Multisport kartu
• a v neposlednom rade možnosť sebarealizácie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life
balance

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.