Project Manager

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
• Jednoznačne zlepšíte svoje líderské a koordinačné schopnosti. Od Vás bude závisieť organizácia,koordinácia , výkony celého tímu a výsledok projektu
• Keďže budete v neustálom kontakte so zahraničnými európskymi krajinami zlepšíte si svoje jazykové a komunikačné zručnosti
• Stanete sa členom úspešnej medzinárodnej spoločnosti, vďaka čomu zlepšíte svoje postavenie na trhu práce.

Čo budete ako Projektový manažér robiť?
• budete zodpovedať za koordináciu migrácie procesov z vybranej krajiny na Slovensko. V rámci toho bude Vašou náplňou práce najmä:
- získanie a zaznamenanie očakávaní od zákazníka
- zadefinovanie cieľov a základných parametrov projektu
- príprava CMA (communication management approach) - návrh a úprava projektovej štruktúry
- identifikovanie rizík pri migrácii procesov a snaha o ich elimináciu
- monitorovanie pokynov a postupov
- hodnotenie a prezentovanie priebežných výsledkov plánu

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva?
• cca 5 rokov skúseností na obdobnej pozícii
• certifikát z projektového manažmentu
• skúsenosť s migráciou procesov
• skúsenosť s vedením s riadením projektu
• ochota cestovať

Znalosti

Znalosti:
Project Management - expert
PRINCE2 - expert
PMP - expert
PMI ACP - expert
Microsoft Excel - expert
Microsoft PowerPoint - expert
Cudzie jazyky:
Aj - C1
Osobnostné predpoklady:
štruktúrovaný spôsob práce, vyjednávacie schopnosti,
strategické a analytické myslenie, komunikatívne zručnosti

O spoločnosti

Medzinárodná úspešná spoločnosť

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.