UX/UI Dizajnér

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo bude Vašou úlohou?
• zmapovať existujúcej desktopovej aplikácie
• navrhnúť zmenu
• prispôsobiť aplikáciu a zefektívniť tým systém

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícií potrebujete?
• aktívna skúsenosť s jazykom CSS
• aktívna skúsenosť s jazykom HTML
• skúsenosť s frameworkom Bootstrap

Znalosti

Znalosti:
• CSS- pokročilý
• HTML- pokročilý
• Bootstrap- pokročilý

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - mierne pokročilá úroveň

Osobnostné predpoklady:
• dobré komunikačné schopnosti
• logické myslenie
• samostatnosť

O spoločnosti

Spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti farmácie a zdravotníctva.

Čo Vám na oplátku ponúka spoločnosť?
• výkonnostné bonusy
• multisport karta
• sickdays
• flexibilná pracovná doba a čiastočný home office
• zázemie stabilnej spoločnosti s rodinnou atmosférou
• možnosť nahliadnuť do zaujímavej oblasti farmácie a zdravotníctva

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.