Riaditeľ úsekov spoločnosti

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo bude vašou úlohou? Budete:
- riadiť, viesť a koordinovať zverené úseky spoločnosti (ekonomické oddelenie, personálne oddelenie a oddelenie nákupu či logistiky),
- dohliadať na dosiahnutie stanovených cieľov,
- zaisťovať, aby všetky aktivity boli vykonávané v súlade s platnými zákonmi a právnymi predpismi,
- podieľať sa na rozhodovaní o ročnom rozpočte spoločnosti,
- informovať pravidelne riaditeľa a vedenie firmy o výsledkoch, plánoch a vzniknutých problémoch zvereného úseku,
- spolupracovať pri obchodných jednaniach s dodávateľmi ako aj so zákazníkmi,
- rozhodovať o rozmiestnení a organizácii ľudských zdrojov,
- budete členom vedenia spoločnosti.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
- stanete sa súčasťou vedenia spoločnosti, ktorá je jedinečná vo svojej oblasti pôsobenia,
- zlepšíte svoje riadiace schopnosti a skúsenosti z oblasti people manažmentu,
- získate nový obzor a vedomosti z oblasti pôsobenia spoločnosti, keďže patrí k celosvetovo uznávaným výrobným spoločnostiam.

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícií potrebujete?
- min. 10 ročnú prax vo výrobnej spoločnosti
- skúsenosť s vedením ľudí
- aktívnu znalosť MS Office a systému SAP
- znalosť anglického jazyka na úrovni C1

Znalosti

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie ekonomického / technického smeru
Cudzie jazyky:
AJ – C1
NJ - výhodou
Osobnostné predpoklady:
- nadpriemerné riadiace a vodcovské kvality,
- schopnosť dlhodobo plánovať a koordinovať rôzne činnosti,
- výrazná schopnosť motivovať a presviedčať.

O spoločnosti

Naším klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby.

Svojim zamestnancom ponúka:
- stravovanie v priestoroch spoločnosti (teplá, chladená a mrazená strava)
- bohatý sociálny program (príspevok na DDS, regeneráciu, šport, kultúru, pri životných jubileách a udalostiach ako svadba, narodenie dieťaťa a pod.)
- teambuildingy (rodinný deň, plesy...)
- interné jazykové vzdelávanie
- parkovanie v areáli firmy
- priama komunikácia s klientmi
- práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.