Data Quality, Integrity and Protection Analyst (DAQUIP)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• zúročíte Vaše výborné jazykové zručnosti pri komunikácii so zahraničnými krajinami
• naberiete hodnotné skúsenosti, v oblasti analýzy údajov ktoré môžete v budúcnosti využiť
• stanete sa členom úspešnej medzinárodnej spoločnosti, vďaka čomu zlepšíte svoje postavenie na trhu práce

Na tejto pozícii bude Vašou úlohou:
• podporovanie niekoľkých krajín v regióne CEE
• zaistenie súladu postupov na ochranu osobných údajov skupiny a spoločnosti
• vykonávanie kontroly na zabezpečenie správneho fungovania globálneho dátového rámca
• podieľanie sa na trvalej ochrane údajov, kontrola kvality a integrity údajov
• príprava reportov na základe analýz a ich prezentácia managementu

Požiadavky na zamestnanca

Pre túto pozíciu potrebujete:
• prax na obdobnej pozícii 2-3 roky
• analytické myslenie
• precíznosť

Znalosti

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - B2/C1
Maďarský jazyk - B1/B2

Osobnostné predpoklady:
zodpovedný a organizovaný
komunikatívne zručný
schopnosť vedieť riešiť problémy

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše
• multisport karta
• stravné lístky v hodnote 4€
• work-life balance

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.