Backoffice Validátor s francúzskym a nemeckým jazykom

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• naberiete hodnotné administratívne skúsenosti
• môžete využívať a naďalej sa zdokonalovať vo francúzskom a nemeckom jazyku
• ak chcete ďalej napredovať, spoločnosť šikovných zamestnancov rada ocení kariérnym postupom

Na tejto pozícii budete:
• kontrolovať faktúry od partnerov spoločnosti
• priradovať faktúry k správnej skupine na spracovanie podľa obsahu faktúry
• archivovať dokumenty
• sa aktívne podielať na interných kontrolách
• na dennej báze budete pracovať s PC a získavať nové skúsenosti v oblasti auto- moto

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
• aktívna znalosť nemeckého jazyka - B1+, francúzskeho jazyka B2+ a anglického jazyka B1+
• skúsenosť s prácou s PC
• prozákaznícka orientácia
• tímovosť a flexibilnosť
• výborné komunikačné schopnosti (ústne/ písomné)
• ochota učiť sa

Znalosti

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - B1+
francúzsky jazyk- B2+
nemecký jazyk - B1+
Osobnostné predpoklady:
Osobnostné predpoklady:
prozákaznícka orientácia
flexibilnosť
zodpovednosť
trpezlivosť
tímovosť
dobré komunikačné schopnosti (ústne a písomné)
ochota učiť sa

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• work-life balance a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.