Vedúci servisu

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
• Zúročenie svojich technických zručností a práca v zaujímavom priemysle
• Využitie líderských schopností
• Stanete sa členom úspešnej globálnej spoločnosti

Čo budete ako Vedúci servisu robiť?
Budete:
• vytvárať technické a organizačné podmienky pre bezproblémový a efektívny chod servisu
• spracovávať návrh plánu servisu
• zariaďovať reklamácie a zabezpečovať podklady pre ich vyhodnotenie
• zabezpečovať poradenstvo a školenie zákazníkov
• kontrolovať a vyhodnocovať činnosť podriadených pracovníkov
• kontrolovať revízne správy
• starať sa o nákup, skladovanie a evidovanie materiálu, náhradných dielov a vybavenia

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva?
• elektrotechnické vzdelanie
• osvedčenie - Elektrotechnik na riadenie činnosti podľa § 23 Z.z. 508/2009
• skúsenosť s riadením ľudí 2-3 roky

Znalosti

Znalosti:
Ms Excel - základy
Cudzie jazyky:
Aj - B1
Osobnostné predpoklady:
zodpovednosť, riadiace schopnosti, precíznosť, komunikačné zručnosti

O spoločnosti

Globálny líder v oblasti úložných riešení pre priemyselné aplikácie a výrobu po celom svete.

Svojim zamestnancom ponúka:
• auto aj na súkromné účely
• NTB, MT, samostatná kancelária
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• stravné lístky – hradené v plnej výške zamestnávateľom
• finančný bonus

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.